Skip to content

Flash Express

(ต่อเติม) ส่งมอบงานห้อง Flash Express ขนาด 12 ตรม. ใช่เวลาก่อสร้างเพียง 1 สัปดาห์ ได้เป็นห้องส่งพัสดุสวยแบบนี้ครับ
ในงบเพียง 100,000 บาทเท่านั้น~

🪜 𝗪𝗼𝗿𝗸 🪜
• สร้างห้องอเนกประสงค์ขนาด 12 ตรม. วัสดุโครงเหล็กติดกระจกใส 6 มม.

🚪 𝗢𝘄𝗻𝗲𝗿 : 𝗞.𝗛𝗮𝗺
🏡 𝗦𝗶𝘁𝗲 : Flash Express สาขาตลิ่งชัน