Skip to content

โครงการ หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 85 คลองทวีวัฒนา

( งานต่อเติม ) ห้องอเนกประสงค์ด้านข้างบ้าน โครงการ หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 85 คลองทวีวัฒนา (แปลงหัวมุม)

ดัดแปลงเป็น Shop camping equipment เล็กๆ น่ารักมาก
ขนาดกำลังดี ตัวห้องเล่นสีโทน Green Basil ตัดกับขอบบานประตู-หน้าต่างสีดำสนิท