Skip to content
386499530_712003147633157_8816278586328363713_n

อยาก ต่อเติมบ้าน แต่ไม่อยากควักเงินเก็บมาใช้ จะทำอย่างไรดีนะ ? วันนี้ สเต็ปโฮม มีสินเชื่อ สำหรับต่อเติมบ้าน มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันครับ…

หลายท่านอาจจะคุ้นเคยพวกสินเชื่อกู้ซื้อบ้านหรือปลูกสร้างบ้าน แต่สำหรับคนที่มีบ้านเก่าอยู่แล้วหรือพึ่งซื้อบ้านใหม่มา แล้วสนใจจะต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้น ตรงนี้ธนาคารเขาก็มีสินเชื่อรองรับเหมือนกันนะ 𝐒𝐭𝐞𝐩𝐡𝐨𝐦𝐞 ได้คัดสินเชื่อที่เหมาะแก่การกู้เพื่อมาต่อเติมบ้านให้เพื่อนๆได้ลองพิจารณาดูครับ

𝟏 .สินเชื่อส่วนบุคคล 
( จะมีอัตราดอกเบี้ย 5.55%- 28% ต่อปี )

เป็นสินเชื่อที่ขอได้ง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สามารถรับเงินสดเข้าบัญชีได้เลย ผู้ขอสินเชื่อจะขอกู้ได้มากน้อยขึ้นอยู่กับรายได้ครับ ซึ่งดอกเบี้ยจะคิดตามระยะเวลาที่ตกลง และจะผ่อนชำระรายเดือนตามที่ตกลงไว้ครับ โดยทั่วไปธนาคารจะให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5-5 เท่าของรายได้ต่อเดือนครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินด้วย มีเกือบทุกธนาคารในประเทศไทยเลย

• สินเชื่อส่วนบุคคลมักจะมีดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง แต่ให้กู้ง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์ครับ เหมาะกับกลุ่มไหนบ้าง มาดูกันครับ

กลุ่มที่ 1: กลุ่มพนักงานบริษัทฯ ที่มีรายได้ประจำ

กลุ่มที่ 2: กลุ่มวิชาชีพแพทย์ พยาบาล หรือ เภสัชกร

กลุ่มที่ 3: กลุ่มครู ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มที่ 4: ธุรกิจส่วนตัวที่ จดทะเบียนและประกอบธุรกิจมามากกว่า 1 ปี

𝟑.สินเชื่อบ้าน บ้านแบบไม่มีภาระผ่อน 
(จะมีอัตราดอกเบี้ยประมาณ 4 % – 10% )

ในกรณีบ้านไม่มีภาระผ่อนแล้ว ก็สามารถทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อต่อเติมบ้านได้ง่ายครับ เพราะเราสามารถนำบ้านมาเป็นหลักประกันให้ทางธนาคารได้ และธนาคารจะประเมินราคาบ้านและงบประมาณในการต่อเติมมาเป็นวงเงินให้ชัดเจนครับ

ถ้าหากเป็นบ้านที่ไม่มีภาระผ่อนแล้ว ก็สามารถใช้บ้านยื่นเข้าเป็นหลักประกันการกู้สินเชื่อต่อเติมบ้านได้เลย โดยธนาคารจะเป็นผู้ประเมินราคา วงเงินกู้และดอกเบี้ยให้ครับ จะได้ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยบ้าน
.
นอกจากนี้ สำหรับบ้านที่ปลอดภาระผ่อนยังมีสินเชื่อประเภทอเนกประสงค์ประเภทบ้านแลกเงินด้วยครับ

** สินเชื่อบ้านแลกเงิน (อัตราดอกเบี้ย 5-10% ต่อปี) คือสินเชื่อที่นำบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ การขอสินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่ออื่นๆ และระยะเวลาในการผ่อนชำระจะยาวนานทำให้ภาระในการผ่อนชำระคืนต่อเดือนเบาลง แต่ถ้าหากไม่อยากที่จะผ่อนนานก็สามารถเลือกระยะเวลากู้ชำระ ระยะสั้นได้ตั้งแต่ 12 เดือน หรือเลือกที่จะโปะเพื่อปิดหนี้ก่อนกำหนดก็ได้ครับ

𝟐.สินเชื่อบ้าน บ้านแบบมีภาระผ่อน 
( จะมีอัตราดอกเบี้ย 3.00% – 6.58% ต่อปี )

ถ้าบ้านยังผ่อนอยู่ ขอสินเชื่อได้มั้ย?… ขอสินเชื่อได้ครับ แต่ถ้าหากจะขอสินเชื่อต่อเติมบ้าน แนะนำให้ขอสินเชื่อกับธนาคารเดิมที่เราผ่อนบ้านอยู่ครับ และหากบ้านผ่อนชำระเงินตรงกำหนดระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้ ก็สามารถขอสินเชื่อเพิ่มได้ ซึ่งทางธนาคารก็จะประเมินตามแปลนก่อสร้าง และอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะใกล้เคียงกับสินเชื่อบ้านนั่นเอง

หลายคนอาจเข้าใจว่าบ้านที่ยังมีภาระผ่อนจะไม่สามารถใช้ประกอบการสินเชื่อต่อเติมบ้านได้ แต่ความจริงแล้วบ้านที่กำลังผ่อนอยู่ก็สามารถเอามาเป็นหลักค้ำประกันให้กับผู้กู้ได้ครับ โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินประเมินบ้านที่ได้จดจำนองมาตั้งแต่แรก

 Ex. บ้านมีการจดจำนองในตอนแรก 1,000,000 บาท และได้ผ่านการผ่อนชำระจนเหลือเงินต้น 500,000 บาท ก็สามารถกู้สินต่อเติมบ้านได้ถึง 250,000 บาทหรือสามารถกู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินต้นที่ผ่อนไปนั่นเอง โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับสินเชื่อซื้อบ้านเลยครับ

 ส่วนในเรื่องเอกสารสำหรับการขอกู้ มีอะไรบ้าง เราหาข้อมูลมาให้แล้วครับ

เอกสารการกู้มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาข้าราชการ (ใช้ในข้อ 1 , 2 , 3 )
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้ในข้อ 1 , 2 , 3 )
• สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี) (ใช้ในข้อ 1 , 2 , 3 )
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) (ใช้ในข้อ 1 , 2 , 3 )
• สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 – 12 เดือน หรือ หลักฐานทางการเงินอื่น ๆ (ใช้ในข้อ 1)
• บัญชีเงินฝาก หรือ Statement (ใช้ในข้อ 1)

เอกสารเกี่ยวกับรายได้ (ใช้ในข้อ 2 , 3 ) ได้แก่
• สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 – 12 เดือน หรือ หลักฐานทางการเงินอื่น ๆ
• หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ผู้ที่ทำธุรกิจหรือผู้ที่มีอาชีพอิสระ
• หลักฐานการเสียภาษี
• สำเนาทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน
• รูปถ่ายกิจการ
• สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
• บัญชีเงินฝาก หรือ Statement

เอกสารหลักประกัน (ใช้ในข้อ 2 , 3 ) ที่ต้องใช้ ได้แก่
• สำเนาโฉนดที่ดิน
• แผนที่ทำเล
• สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
• แบบก่อสร้างและรายการวัสดุ
• สัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง
• สำเนาสัญญาว่าจะซื้อขาย
• ใบอนุญาตก่อสร้าง

และนี่คือข้อมูลสินเชื่อกู้ต่อเติมบ้านที่เราได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอให้ทุกท่านได้อ่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆท่านที่สนใจ หรือกำลังหาข้อมูลเพื่อจะต่อเติมบ้านครับ