Skip to content

ร่วมงานกับเรา 

“ เปิดรับสมัคร “ผู้รับเหมา” เข้าร่วมทีม “

“ เปิดรับสมัคร “สถาปนิก” เข้าร่วมทีม “

   คุณสมบัติเพิ่มเติม
➢ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสถาปัตยกรรม
➢ สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , Photoshop , Sketchup , REVIT ได้เป็นอย่างดี
➢ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น
➢ ความคิดสร้างสรรค์
➢ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
 รายละเอียดงาน
➢ ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
➢ เขียนแบบสถาปัตยกรรม ตามมาตรฐานของบริษัท และตามความต้องการของลูกค้า
➢ เขียนแบบขยายต่างๆ กรณีฝ่ายก่อสร้างขอแบบขยายเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง
➢ ดำเนินงานเขียนแบบในความรับผิดชอบให้ทันตามที่บริษัทกำหนด
➢ ตรวจงานหน้าไซด์เป็นครั้งคราว
 
   สวัสดิการ
➢ ประกันสังคม
➢ ตามข้อตกลงของบริษัท
➢ โบนัส(ตามผลประกอบการ)

“ เปิดรับสมัคร “วิศวกร” เข้าร่วมทีม “

   คุณสมบัติเพิ่มเติม
➢ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธา
➢สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , Sketchup (ทำได้จะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ)
➢ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น
➢ ความคิดสร้างสรรค์
➢ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
 รายละเอียดงาน
➢ ทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
➢ ควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งงานต่อเติมบ้านหรืองานสร้างบ้าน
➢ ควบคุมงานก่อสร้างตามระยะเวลาบริษัทกำหนดได้
➢ มีใบขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
 
 สวัสดิการ
➢ ประกันสังคม
➢ ตามข้อตกลงของบริษัท
➢ โบนัส(ตามผลประกอบการ)

 เปิดรับสมัครเด็กฝึกงาน “กราฟิก” เข้าร่วมทีม 

   คุณสมบัติเพิ่มเติม
➢ ออกแบบและทำกราฟิกสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์บน Social Media
➢ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator ได้
➢ คิดและออกแบบ Content ผ่านบทความ รูปภาพ หรือ คลิปวิดีโอ
➢ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้เป็นชั่วคราว
➢ ถ่ายภาพ , ถ่ายวิดีโอ , ตัดต่อ
 
  รายละเอียดงาน
➢ ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.
➢ มีพี่เลี้ยงคอยฝึกสอนให้
  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
➢ ทำพรีเซ้นต์เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
➢ มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้เสร็จตามกำหนด